• Bài giảng Động lực học công trình

  Bài giảng Động lực học công trình

  Cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động của hệ có một bậc tự do, dao động của hệ có một số bậc tự do, dao động của kết cấu khung và dầm liên tục, dao động của kết cấu dàn và kết cấu vòm,...

   115 p hcmutrans 26/03/2016 21 4

 • Bài giảng môn học Thí nghiệm cầu

  Bài giảng môn học Thí nghiệm cầu

  Cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về nghiên cứu thực nghiệm công trình xây dựng; các phương pháp khảo sát đánh giá chất lượng vật liệu, công trình; dụng cụ và phương pháp đo chuyển vị, ứng suất biến dạng, dao động;...

   168 p hcmutrans 26/03/2016 3 0

 • Giáo trình Hệ thống giao thông thông minh (Module 4e): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống giao thông thông minh (Module 4e): Phần 1

  Là tài liệu dành cho các nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển. Giáo trình đề cập và phân tích những mảng đề tài chủ chốt trong việc xây dựng hệ thống chính sách giao thông bền vững nhằm phát triển đô thị.

   31 p hcmutrans 26/03/2016 7 0

 • Giáo trình Hệ thống giao thông thông minh (Module 4e): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống giao thông thông minh (Module 4e): Phần 2

  Phần 2 cung cấp thêm về hệ thống giao thông bền vững trong đô thị, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định có thêm thông tin phát triển chính sách giao thông.

   29 p hcmutrans 26/03/2016 4 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học: Phần 1

  Cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, độ chính xác gia công, chuẩn lượng bề mặt chi tiết máy, chuẩn, công tác gia công bề mặt.

   240 p hcmutrans 26/03/2016 3 1

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học: Phần 2

  Trình bày các nội dung: Các phương pháp gia công không cắt gọt, các phương pháp tổ chức quá trình công nghệ, thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy,...

   226 p hcmutrans 26/03/2016 4 1

 • Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Phần 2

  Giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Công nghệ bảo dưỡng ô tô, công nghệ sửa chữa ô tô.

   82 p hcmutrans 26/03/2016 4 1

 • Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Phần 1

  Cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự thay đổi trạng thái kỹ thuật ô tô trong quá trình sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, thiết kế quy trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

   59 p hcmutrans 26/03/2016 5 1

 • Giáo trình Hàn ống 6G: Phần 2

  Giáo trình Hàn ống 6G: Phần 2

  Trình bày các nội dung: Chuẩn bị kích thước mối hàn ống 6g, kỹ thuật hàn ống lớp thứ nhất bằng phương pháp hàn tig, kỹ thuật hàn ống lớp thứ nhất bằng phương pháp MMAW, quy cách xếp lớp và kỹ thuật hàn lớp trung gian bằng phương pháp MMAW,...

   59 p hcmutrans 26/03/2016 3 1

 • Giáo trình Hàn ống 6G: Phần 1

  Giáo trình Hàn ống 6G: Phần 1

  Trình bày các nội dung của bài mở đầu, vật liệu hàn ống 6G, tiêu chuẩn mối hàn ống 6G, thông số hàn tig. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên, cán các bộ chuyên môn ngành hàn dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   40 p hcmutrans 26/03/2016 6 1

 • Sử dụng Auto-ship trong thiết kế tàu thủy - Phần 1

  Sử dụng Auto-ship trong thiết kế tàu thủy - Phần 1

  Nội dung gồm 4 chương trình bày về bộ phần mềm Auto-ship, câu lệnh và công cụ sử dụng chính, thực hành thiết kế tàu với chương trình Auto-ship,... Với các bạn chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   137 p hcmutrans 26/03/2016 9 2

 • Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới: Phần 1

  Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới: Phần 1

  Giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nguyên lý vận hành cơ bản hệ thống điều hòa không khí, các bộ phận của hệ thống nhiệt và điều hòa không khí cơ bản, hệ thống điều hòa không khí trên xe hơi, công cụ chẩn đoán và bảo dưỡng, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiệt và điều hòa không khí.

   186 p hcmutrans 26/03/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số